Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Ύλη εξεταστικής Σεπτεμβρίου για το Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ
Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ. ΡΟΔΟΥ
Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ
                        ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2012

v ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ(ΚΟΝΣΟΛΑΣ)
Το μάθημα ολοκληρώθηκε με την προσέγγιση των παρακάτω ενοτήτων:
·       Ιστορική ανασκόπηση στην εξέλιξη της διδακτικής μεθοδολογίας
·       Έννοια και βασικές αρχές της διδασκαλίας
·       Αναλυτικά Προγράμματα και  διδακτική μεθοδολογία
·       Εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας
·       Διδακτικές αρχές
·       Μοντέλα διδασκαλίας
·       Μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας
·       Η πορεία της διδασκαλίας
·       Η επιλογή και η αξιοποίηση παλαιών και νέων μέσων στη διδακτική πράξη
·       Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού για μια αποτελεσματική διδασκαλία
·       Οργάνωση και έλεγχος της σχολικής τάξης / ψυχολογικό-κοινωνικό περιβάλλον της σχολικής τάξης
·       Διεύθυνση και διευθέτηση της σχολικής τάξης
·       Αξιολόγηση της διδασκαλίας


v Παιδαγωγικές Αλληλεπιδράσεις και Συγκρότηση Γνώσεων ( παναγιωτησ σταματησ) :
1 1.α)Από το βιβλίο : Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση στο Σχολείο (Κωνσταντίνος Χ. Μπασέτας) Σελίδες : 19-194

1.β) Από το βιβλίο: Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και στην κοινωνία(Π.Φώκιαλη, Ν.Ανδρεαδάκης, Γ.Ξανθάκου)Σελίδες: 55-78, 113-147,167-226,263-288


v ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΉΤΩΝ(ΚΑΦΟΥΣΗ)
Α) Από το βιβλίο Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών ( γεν. εποπτεία Βασίλης Φίλιας) :
Μέρος Β΄  «Στοιχεία Στατιστικής και Δειγματοληψίας»
Κεφάλαια 1, 2, 3, 4. H΄
Β) Από το βιβλίο Αρχίζοντας τη Στατιστική  (Diamond, I. & Jefferies, J. , 2005): Κεφάλαια 1, 2, 3 (εκτός σελ. 36-66), 4 (εκτός σελ. 71-78, 82-85), 5 (εκτός σελ. 101-108)
KAI
Σημειώσεις για το μάθημα «Διδακτική Στατιστικής και Πιθανοτήτων» (Σόνια Καφούση), εκτός από: μέτρα ασυμμετρίας μονομεταβλητών κατανομών, μέτρα κυρτότητας, κατανομή συχνότητας ενός ζεύγους μεταβλητών.Α)Από το βιβλίο «Εισαγωγή στην μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών»: Μέρος β΄ «Στοιχεία Στατιστικής και Δειγματοληψίας» κεφάλαια  1,2,3,4
Β)Από το βιβλίο «Αρχίζοντας τη Στατιστική»(Diamond, I&Jeffenes, 2005) κεφάλαιο:1,2,3(εκτός σελίδες 36-66),4(εκτός σελίδες 71-78,82-85)κεφάλαιο 5 (εκτός σελίδες 101-108)
Γ)Σημειώσεις για το μάθημα «Διδακτική Στατιστικής και Πιθανοτήτων»(Σόνια Καφούση),εκτός από  τα μέτρα ασυμμετρίας μονομεταβλητών κατανομών, τα μέτρα κυρτότητας και την κατανομή συχνότητας ενός ζεύγους μεταβλητών.

v ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ(ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ)

 Οι σημειώσεις για το μάθημα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της σχολής http://www.pse.aegean.gr/lmsTEPAES. Σε αυτο το μάθημα είναι απαραίτητη και η εργασία.v ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ(ΦΕΣΑΚΗΣ)
      Σημειώσεις από τα μαθήματα στο vista
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ(ΓΟΥΒΙΑΣ)

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ - 1

Μπουζάκης, Ν. (επιμ.) (2002) [1993]. Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ – Θεωρητικά, μεθοδολογικά προβλήματα και σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση. (B’ Έκδοση Συμπληρωμένη). Αθήνα Gutenberg. [Κεφ. 12 (Σ. Μπουζάκης) «Η Αξιολόγηση στο Σύγχρονο Κόσμο…»]

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ - 2
Green, A. (2010) Εκπαίδευση και Συγκρότηση του Κράτους (επιμ. μετάφρασης: Π. Κιμουρτζής). Αθήνα: Gutenberg. [Κεφάλαιο 1]

Β. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(οι τίτλοι των σημειώσεων είναι αυτοί που εμφανίζονται στο Vista, και όχι μέσα στα ίδια τα αρχεία)

1.     ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (κείμενο του Δ. Γουβιά) [σελ. 1- 17]

2.     ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (κείμενο του Δ. Γουβιά) [ΟΛΟ]

3.     ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ (κείμενο του Δ. Γουβιά) [σελ. 6- 19]

4.     ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κείμενο του Δ. Γουβιά) [ΟΛΟ]
5.     ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κείμενο των Χρ. Γκόβαρη & Ι. Ρουσσάκη) [κεφ. 1]
6.     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (κείμενο του Κ. Θεριανού) [ΟΛΟ]
7.     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΦΥΛΟ (κείμενο του Δ. Γουβιά) [σελ. 1- 2 & 6- 21]
8.     ΤΠΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κείμενο του Δ. Γουβιά) [σελ. 1- 23 πάνω, όχι το «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε Η Ελληνική Περίπτωση»]
9.     ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κείμενο του Δ. Γουβιά) [σελ. 1- 25]

10.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΝΟΗΤΙΚΗ_ΣΤΕΡΗΣΗ (κείμενο των Χ. Γρηγοριάδου & Γ. Ζιώγα) [ΟΛΟ]


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν, για οποιοδήποτε λόγο, υπάρξει αναντιστοιχία των αριθμών κεφαλαίων με τα ονόματα των συγγραφέων (π.χ. σε περίπτωση νεώτερης έκδοσης του βιβλίου), οι φοιτήτριες λαμβάνουν υπόψη (στην επιλογή των κεφαλαίων που θα διαβάσουν) πρωτίστως τα ονόματα των συγγραφέων.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΟΥΒΙΑΣ) 1. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 1

1. Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα Παπαζήσης.
 • κεφ. 7Η ΓΛΩΣΣΑ, Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ….»)
 • κεφ. 8 («ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»)

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 2

- Νόβα-Καλτσούνη, Χρ. (2010). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg. [κεφ. 2, 3 [3.2 – 3.3], 5, 6]


2. ΟΛΕΣ ΟΙ «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» (αρχεία *.pdf) ΚΑΙ ΟΙ «ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ» (αρχεία Power-point) ΣΤΟ VISTA

v ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ(ΜΟΥΤΣΙΟΣ-ΡΕΝΤΖΟΣ)
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι:
1. Σημειώσεις μαθήματος

2α) Από το βιβλίο «Βασικές μαθηματικές έννοιες για τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»
a. Κεφάλαιο 1
b. Κεφάλαιο 3
c. Κεφάλαιο 4
d. Κεφάλαιο 5
e. Κεφάλαιο 9
Ή
2β) Από το βιβλίο «Διδακτική βασικών μαθηματικών εννοιών»
a. Κεφάλαιο 1
b. Κεφάλαιο 2
c. Κεφάλαιο 3
d. Κεφάλαιο 5 

 • ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ(ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

  
                                                 Από το βιβλίο: 
 Κανατσούλη, Μ.  Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας

 1.  Τι είναι παιδική λογοτεχνία (απόψεις Lukens, Πέτροβιτς, Καλλέργη, Rose, Hollindale, η παιδικότητα κατά Hollindale) [23-25, 26, 27-28]
 2. Το παιδί κριτικός αναγνώστης και κριτικός της λογοτεχνίας (απόψεις με βάση τον Piaget, απόψεις Αppleyard για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, θεωρία της Rosenblatt, απόψεις Sloan, Hunt, Nodelman) [31-32, 32-36, 38-39, 40-42]
 3. Η παιδική ποίηση (δημοτική, έντεχνη, Πάλλης, Παπαντωνίου, σύγχρονη ποίηση) [71-79]
 4. Παραμύθι (λαϊκό: ορισμός, γνωρίσματα, αξία, το σύγχρονο ή έντεχνο παραμύθι) [81-82, 85-88, 91-93, 93-94]
 5. Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία (κατηγορίες, αναγκαίοι παράγοντες) [103-107]
 6. Παιδικά περιοδικά (Η Διάπλασις των Παίδων) [112-113]
 7. Βιβλία Γνώσεων [119-121]
 8. Η λογοκρισία στην παιδική λογοτεχνία (τι είναι, περιληπτικά οι κατηγορίες) [145-146]
 9. Διήγημα [161-167]
 10. Μυθιστόρημα (χαρακτηριστικά, Π. Δέλτα, σύγχρονο παιδικό ιστορικό μυθιστόρημα, ηθογραφικό μυθιστόρημα, κοινωνικό μυθιστόρημα, το θέμα της ιδεολογίας, μυθιστόρημα ανάπτυξης και ωρίμανσης, μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, μυθιστόρημα περιπέτειας,) [170-172, 174-175, 176-177, 178-179, 179-182, 186-188, 188-189, 190-191, 191-192]

 ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

                Από το βιβλίο: Σακελλαρίου, Χ.  Ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας

 1. Τι είναι παιδική λογοτεχνία [15-42]
 2. Η παιδική ποίηση [64-71], Αλ. Πάλλης [97-102], Ζ. Παπαντωνίου [105-112], Η νεότερη και σύγχρονη ποίηση [131]
 3. Το διήγημα  [154-160]
 4. Το μυθιστόρημα: Χαρακτηριστικά  [184-198], Ιστορικό [209-211], Βικέλας-Παπαδιαμάντης [213-214], Πηνελόπη Δέλτα [216-217], Ηθογραφικό [227-229],  Κοινωνικό [234-240], Επιστημονικής φαντασίας [242-243], Περιπετειώδες [245]
 5. Το παραμύθι: χαρακτηριστικά [277-283], Το νεοελληνικό παιδικό παραμύθι [303-304, 312]
 6. Το βιβλίο γνώσεων: εγκυκλοπαιδικό και επιστημονικό [320-321]
 7. Τα ελληνικά παιδικά περιοδικά: Η Διάπλασις των Παίδων [524-526]
 8. Η εμφάνιση και η εικονογράφηση του παιδικού βιβλίου [544-551]


ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :  Παιδική Ποίηση

  
                                                 Από το βιβλίο: 
 Καρακίτσιος, Α.   Ποίηση για Παιδιά και Νέους


1.     Γεώργιος Βιζυηνός, Αλέξανδρος  Πάλλης, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Β. Ρώτας (σελ. 42-62)
2.     Λυρικορητορικό μοντέλο (σελ.86-92), Ρένα Καρθαίου (σελ.98-103)
3.     Λυρικορυθμικό μοντέλο (σελ.153-156), Δημήτρης Μανθόπουλος, Ντίνα Χατζηνικολάου (σελ.156-167)
4.     Ηχορυθμικό μοντέλο (σελ.171-176),  Θέτη Χορτιάτη (σελ.197-208)
5.     Νεωτερική ποίηση (σελ.209-210), Ελένη Χωρεάνθη (σελ.232-240)
6.     Λίμερικς (σελ.241-243), Λιάνα Αρανίτου (σελ.243-250)
7.     Διδακτική της ποίησης (Α. Καρακίτσιος βλ. ιστοσελίδα του τμήματος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) (Μόνο οι προτάσεις για ποιητικές εμπειρίες: σελ. 6-15).

ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

Από το βιβλίο:
 Ακριτόπουλος, Α.  Η  Ποίηση για Παιδιά και Νέους

1.       Σελ. 57 έως 128.
2.       Διδακτική της ποίησης (Α. Καρακίτσιος βλ. ιστοσελίδα του τμήματος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) (Μόνο οι προτάσεις για ποιητικές εμπειρίες: σελ. 6-15)

       Κεφάλαιο 6: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
       Κεφάλαιο 7: 7.1, 7.2, 7.3
       Κεφάλαιο 8: 8.1
2) Περιεχόμενο διαλέξεων Vista (όσα σχετίζονται με τα παραπάνω κεφάλαια)
                          
v ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ : ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ(ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ )

ü  Κεφάλαια : 2 – 8
ü  Τα άρθρα είναι αναρτημένα στο Vista

v ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ( ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ):
1)Από το βιβλίο : Παιδαγωγική Επικοινωνία στην προσχολική και προσχολική εκπαίδευση Σελίδες : 23 - 99 (πολύ περιληπτικά) και 101 – 153 , 155-263, 265- 290, 315-170(περιληπτικά)

2. Από το βιβλίο: Προσχολική Παιδαγωγική Προβληματισμοί – Προτάσεις(Σ.Χ.Πανταζής, Μ.Ι Σακελλαρίου)
Σελίδες: 17-274
v ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ(ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ)
·      Από το βιβλίο:
Wilmhurst, L. (2011). Εξελικτική Ψυχοπαθολογία: Μία αναπτυξιακή προσέγγιση. Επιμ. Ελληνικής Έκδοσης: Η. Μπεζεβέγκης. Αθήνα: Gutenberg.
                                                                        
Τα κεφάλαια 10 (ΔΕΠ-Υ) & 11 (Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες).
                             
·      Σημειώσεις στο vista (για πρόσβαση εγγραφείτε στην κ. Κερπηνιώτη)


v  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ( ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ)
Από το βιβλίο:
Παπαηλιού, Χ.Φ. (2005). Η ανάπτυξη της γλώσσας. Αθήνα: Παπαζήσης.

Κεφ: 1, 2 σσ. 42-46, 53 – 60, 3, 4, 5 σσ. 93 – 104, 6 σσ. 119 – 139, 8.    
                             
Σημειώσεις στο vista (για πρόσβαση εγγραφείτε στην κ. Κερπηνιώτη)

v  ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ)

Δ.Αναγνωστοπούλου,  Η ποιητική του έρωτα ατο έργο του Α.Εμπειρικού, Υψιλον,1990: Μέρος 1ο , κεφ. 1 σελ. 23-29, κεφ.2 σελ. 29-40,43-50, κεφ.3 σελ. 51-54, Μερος 2ο , κεφ.1 σελ. 105-113, 119-120,  κεφ.3 σελ. 140-150 , κεφ 4 σελ. 161-170 (κοσμολογικό όραμα)
Δ. Αναγνωστοπούλου, Αναπαραστάσεις του γυναικείου στη λογοτεχνία Πατάκη 200: Μέρος 3ο κεφ. 1 σελ. 253- 272( οπου αναφέρεται στον Εμπειρικό και στον Εγγονόπουλο) κεφ.2  σελ. 273-287 κεφ.3 σελ.288-300.
 Εμπειρικός κείμενα: ΑΜΟΥΡ ΑΜΟΥΡ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΟΧΙ ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ ΜΑ ΟΚΤΑΝΑ, Η ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ, ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΡΟΦΑΛΩΝ.

Εγγονόπουλος κείμενα: ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ, ΥΜΝΟΣ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΜΕ(ΠΟΙΗΜΑΤΑ Β’ ΤΟΜΟΣ), ΙΚΕΣΙΑ (ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΟΒΩΝΕΣ) Ο ΟΡΦΕΥΣ (ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΟΒΩΝΕΣ),ΜΠΟΛΙΒΑΡ.
v ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ)
Από το βιβλίο του Πόρποδα  (κεφ 1-3 και από το κεφ 5 την ενότητα 5.1).
Το κεφάλαιο που βρίσκεται στο University Press αποτελεί την ύλη για τη διάλεξη “Μνήμη” και αντικαθιστά το αντίστοιχο κεφάλαιο από το βιβλίο του κ. Πόρποδα ( κεφ. 4).
v ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ)
Κεφ 1,5,6,8,9 & 10 από το προτεινόμενο βιβλίο (του DiMatteo).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου